Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 • administratorem Twoich danych osobowych jest:

Cloudware Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa., adres e-mail: info@cloudware.pl , zwana dalej Spółką.

 • Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: michal.wesolowski@armsafield.com
 • Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • prowadzenia działań marketingowych związanych z działalnością Administratora Danych Osobowych, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, nowościach, newsletterów oraz życzeń okolicznościowych– w ramach udzielonej przez Ciebie zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 prawa telekomunikacyjnego;
 • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest np. posiadanie wiedzy na temat udzielenia przez Ciebie lub odwołania zgody.
 • w każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania
 • Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi współpracujmy. Oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym;
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż:
 • Do czasu cofnięcia zgody – w przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi zgoda;
 • Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciw – w przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych.
 • Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednak bez tego nie będziemy mogli wysyłać Ci informacji o naszych produktach, usługach, nowościach lub promocjach.
 • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.