NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne

Wdrażając system zarządzania informacją trzeba pamiętać zawsze o celach biznesowych. To one są najważniejsze, natomiast infrastruktura IT powinna dostarczyć im pełnego wsparcia i kompleksowych narzędzi. W Cloudware Polska zajmujemy się wdrażaniem, integracją i utrzymaniem hurtowni danych, systemów decyzyjnych oraz systemów zarządzania danymi podstawowymi (Master Data Management) czy wielkimi wolumenami danych (Big Data).

Do najważniejszych korzyści z wdrożenia systemu zarządzania informacją należą:

 • Uwzględnienie wszystkich istotnych aspektów procesów biznesowych
 • Pełna współpraca z przyszłymi użytkownikami już na etapie projektowania
 • Obniżenie kosztów zarządzania dzięki centralizacji danych
 • Automatyzacja procesów analizy danych
 • Tworzenie spójnych i czytelnych raportów
 • Wskazówki do dalszego rozwoju infrastruktury IT
 • Wsparcie w opracowaniu dobrych praktyk projektowych
 • Ułatwienie przeprowadzania audytów
 • Identyfikacja i analiza baz danych pod kątem przechowywania danych osobowych;
 • Stworzenie repozytorium informacji o danych i ich biznesowych powiązaniach w środowisku Klienta;
 • Narzędzia do monitorowania i kontroli dostępu do baz zawierających dane osobowe (w oparciu o narzędzia i rozwiązania firmy IBM)

Informacja jest obecnie kluczowym zasobem, który może decydować o przewadze konkurencyjnej na rynku. Dlatego tak ważną kwestią stała się dla współczesnych organizacji architektura danych. Co ważne: obejmuje ona nie tylko punktowe modelowanie struktur danych dla dedykowanych systemów, ale także zagadnienia takie jak:

 • Określenie przepływu informacji i dostępu do danych, a także przypisanie ich do właściciela
 • Korelacja technicznych struktur danych z inicjatywami biznesowymi oraz wdrożoną terminologią
 • Przygotowanie scentralizowanych silosów informacyjnych (hurtownie danych, klastry Hadoop, rozwiązania klasy MDM)
 • Zarządzanie cyklem życia danych (archiwizacja, przygotowanie środowisk testowych)

W Cloudware Polska wspomagamy Klientów w audycie bieżącej architektury informacyjnej oraz jej optymalizacji. Korelujemy również prace nad wdrożeniem nowych rozwiązań Zarządzania Informacją z toczącymi się inicjatywami biznesowymi (np. dostosowaniem się do wymogów GDPR), wprowadzając dobre praktyki oparte na doświadczeniu projektowym.

Odejście od oddziałowych systemów IT na rzecz ich scentralizowanych odpowiedników sprawiło, że firmy muszą nieustannie i bezpiecznie łączyć ze sobą wiele źródeł danych. Z tego względu na rynku pojawiło się wiele platform integracyjnych, pozwalających w szybki, usystematyzowany i reużywalny sposób wymieniać informacje pomiędzy systemami – z uwzględnieniem niezbędnych transformacji pomiędzy nimi.

W ramach Cloudware Polska oferujemy wdrożenie platform integracyjnych, włącznie z instalacją i zaawansowaną konfiguracją produktów oraz wypracowaniem dobrych praktyk dla organizacji w zakresie budowania przepływów informacji. Zapewniamy także bezpośrednie implementacje procesów wymiany danych.

W zarządzaniu informacją nie chodzi jedynie o kolekcjonowanie danych, ale przede wszystkim o poprawną ich interpretację i pełne zrozumienie znaczenia biznesowego.

Cloudware Polska wdraża rozwiązania analityczno – raportowe, które umożliwiają jednostkom biznesowym efektywną identyfikację i monitorowanie kluczowych wskaźników kondycji organizacji. Dzięki biznesowemu modelowi danych i przejrzystym interfejsom graficznym sprawiają one także, że osoby o kompetencjach innych niż technologie IT, mogą wygodnie przygotowywać raporty i analizy.

Zarządzanie Informacją

Infrastruktura IT powinna dostarczyć pełnego wsparcia i kompleksowych narzędzi do realizacji celów biznesowych. W Cloudware Polska wdrażamy, integrujemy i utrzymujemy hurtownie danych, systemy decyzyjne oraz systemy zarządzania danymi podstawowymi (Master Data Management) czy wielkimi wolumenami danych (Big Data).

Wdrożenie systemu zarządzania informacją to:

 • Uwzględnienie wszystkich istotnych aspektów procesów biznesowych
 • Pełna współpraca z przyszłymi użytkownikami już na etapie projektowania
 • Obniżenie kosztów zarządzania dzięki centralizacji danych
 • Automatyzacja procesów analizy danych
 • Tworzenie spójnych i czytelnych raportów
 • Wskazówki do dalszego rozwoju infrastruktury IT
 • Wsparcie w opracowaniu dobrych praktyk projektowych
 • Ułatwienie przeprowadzania audytów
 • Architektura danych (przepływ informacji, korelacja technicznych struktur z działaniami biznesowymi, scentralizowane silosy informacyjne, archiwizacja i testy) – Informacja jest obecnie kluczowym zasobem, który może decydować o przewadze konkurencyjnej na rynku. W Cloudware Polska wspomagamy Klientów w audycie bieżącej architektury informacyjnej oraz jej optymalizacji. Korelujemy wdrażanie nowych rozwiązań z trwającymi inicjatywami biznesowymi (np. dostosowaniem się do wymogów GDPR).
 • Integracja danych – Zapewniamy bezpieczne łączenie danych z wielu źródeł. Oferujemy wdrożenie platform integracyjnych, włącznie z instalacją i zaawansowaną konfiguracją produktów oraz wypracowaniem dobrych praktyk dla organizacji w zakresie budowania przepływów informacji.
 • Rozwiązania analityczno-raportowe – Wdrażamy rozwiązania analityczno – raportowe, które umożliwiają jednostkom biznesowym efektywną identyfikację i monitorowanie kluczowych wskaźników kondycji organizacji. Biznesowy model danych i przejrzysty interfejs graficzny jest przystępny także dla osób spoza branży IT.
NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne