NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne

Wybór właściwej, bezawaryjnej technologii do przechowywania ogromnej ilości danych stanowi nie lada wyzwanie. W Cloudware Polska podejmowaliśmy je wielokrotnie, z sukcesem realizując projekty dla Klientów. Rozwiązania z naszej oferty dostosowują się do dynamicznie rosnącej ilości danych, posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed ich utratą oraz awariami. Specjaliści Cloudware Polska dysponują także obszerną wiedzą na temat różnych sposobów archiwizacji danych.

Ilość danych generowanych i tworzonych przez systemy informatyczne nieustannie rośnie. Każde przedsiębiorstwo musi podjąć wyzwanie i znaleźć taki sposób przechowywania danych, aby były one bezpieczne oraz umożliwiały szybki dostęp użytkownikom.

Informację przechowujemy z wykorzystaniem różnych technologii na różnego rodzaju urządzeniach (dyski talerzowe, dyski SSD, taśmy, dane w chmurach), które komunikują się z infrastrukturą serwerową na wiele sposobów. Tym samym przechowywanie dużej ilości danych powoduję, że spójne zarządzanie zasobami pamięci masowej wymaga od działów IT wykonywania wielu czynności administracyjnych, stwarza problemy przy skalowaniu zasobów oraz komplikuje migrację danych pomiędzy urządzeniami pamięci masowej.

Znacznie lepszym wyjściem są rozwiązania z obszaru pamięci masowej. Charakteryzują się one bardzo wysoką dostępnością, nadmiarowością oraz prostotą obsługi. Pozwalają wykonywać większość prac z centralnej konsoli WWW do zarządzania. W profesjonalnych rozwiązaniach pamięci masowe instalowane są w oddzielnej, dedykowanej sieci pamięci masowej tzw. sieci SAN (Storage Area Network), która daje dostęp do niezbędnych przestrzeni dyskowych wybranym serwerom.

Wszystkie rozwiązania informatyczne są podatne na różnego rodzaju awarie. Niezależnie od zastosowanych technologii, zawsze istnieje ryzyko utraty danych, a to z kolei może przerwać trwające procesy biznesowe.  To jednostki IT muszą zapewnić ciągłe oraz możliwie bezprzerwowe działanie organizacji, bez potrzeby ponownego wprowadzania i pozyskiwania niezbędnych danych, utraconych podczas awarii.

Dzięki zastosowaniu oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych automatyzuje się procesy tworzenia, sprawdzania oraz ewentualnego odtwarzania kopii zapasowych. Stosując strategię tworzenia kopii zapasowych, zapisujemy dane w wielu miejscach oraz na różnego rodzaju nośnikach, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych przedsiębiorstwa, niezależnie od zaistniałej awarii bądź katastrofy.

Współczesne systemy kopii zapasowych pozwalają nam na centralne zarządzanie wykonywaniem  backupów. Wysoką wydajność uzyskujemy dzięki mechanizmom zapisu/odczytu równoległego (na urządzenia taśmowe, dyskowe, do chmury). Możemy tworzyć kopie zapasowe nawet bez zatrzymywania procesów biznesowych. Dodatkowo w nowoczesnych środowiskach wykorzystujemy metody deduplikacji, chroniące przed niepotrzebnym zwielokrotnianiem już zapisanych danych.

Dostarczamy także funkcjonalność szyfrowania w celu zabezpieczenia wrażliwych danych i mechanizmy pozwalające na natychmiastowe odtworzenie (Instant Recovery).

Wszystkie dane są ważne dla firmy, ale tylko część z nich musi być przechowywana przez lata. W tym celu wykorzystuje się proces archiwizacji danych cyfrowych, w którym dane użytkowane sporadycznie przenoszone są do specjalnych, dedykowanych archiwów IT (napędy taśmowe, rozwiązania chmurowe, odpowiednie macierze dyskowe). Wykorzystywane do tych procesów urządzenia mogą być wolniejsze od stosowanych na co dzień, a ich koszt jest dużo niższy niż rozwiązań pracujących produkcyjnie. Jednak wszystkie archiwa muszą zapewniać jednakowo wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Każdą archiwizację dostosowujemy do specyficznych wymagań firmy oraz systemów informatycznych, które będą z niej korzystały. Bierzemy pod uwagę także budżet, przeznaczony przez Klienta na stworzenie bezpiecznego archiwum cyfrowego.

Dane archiwalne bardzo często poddawane są (tak samo jak kopie zapasowe) kompresji oraz szyfrowaniu w celu ich zabezpieczenia. W zależności od wybranego rodzaju archiwizacji, dane nagrywane są lokalnie (wolniejsze macierze, napędy dyskowe, serwery plikowe) bądź przechowywane w chmurze. Zwłaszcza ta druga metoda zyskuje ostatnio na popularności.  Rozwój technologii sprawia, że na stworzenie własnego archiwum cyfrowego może pozwolić sobie dziś praktycznie każda firma, zyskując dodatkowo oszczędności.

Pamięci masowe i archiwizacja

W Cloudware Polska oferujemy bezawaryjne technologie do przechowywania ogromnej, rosnącej ilości danych. Rozwiązania z naszej oferty posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed utratą danych oraz awariami.

  • Pamięci masowe – Rozwiązania z obszaru pamięci masowej charakteryzują się bardzo wysoką dostępnością, nadmiarowością oraz prostotą obsługi. Pozwalają wykonywać większość prac z centralnej konsoli WWW do zarządzania.
  • Backup – Dzięki zastosowaniu oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych automatyzuje się procesy tworzenia, sprawdzania oraz ewentualnego odtwarzania kopii zapasowych. Wykonywaniem  backupów możemy zarządzać centralnie, nawet bez zatrzymywania procesów biznesowych. Dodatkowo wykorzystujemy metody deduplikacji oraz szyfrujemy dane wrażliwe.
  • Archiwizacja – Dostosowujemy ją do specyficznych wymagań firmy, systemów informatycznych oraz budżetu. Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa. Dane nagrywane są lokalnie bądź przechowywane w chmurze.
NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne