NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne

Ilość i różnorodność dostępnych technologii jest dziś tak duża, że największym problemem firm staje się wybór najlepszej z nich. Ważne jest również, aby wybrana technologia łatwo adaptowała dynamiczne procesy w przedsiębiorstwie nie tylko tu i teraz, ale także w dłuższej perspektywie. W Cloudware Polska podchodzimy elastycznie i z rozsądkiem do infrastruktury IT. Dobieramy i proponujemy taką warstwę sprzętową, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom firmy.

Usługi Cloudware w zakresie infrastruktury IT to:

 • Kompleksowe rozwiązania zarówno serwerowe, jak i sieciowe
 • Wdrożenie wszystkich oczekiwanych przez Klienta funkcjonalności
 • Minimalizacja kosztów budowy infrastruktury
 • Możliwość tworzenia klastrów o bardzo wysokiej wydajności
 • Najnowocześniejsze technologie przechowywania i archiwizacji danych

Serwery stanowią fundament środowiska IT. To one muszą udźwignąć ciężar obsługi najważniejszych systemów odpowiadających za rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Na etapie konstruowania oferty i poznawania potrzeb Klientów dobieramy serwery, które zapewniają bezpieczeństwo danych, ciągłość działania, szybkość, niskie koszty utrzymania, wydajność operacyjną oraz skalowalność.

W naszym portfolio znajdują się niezawodne serwery rozpoznawalnych, sprawdzonych marek tj.: IBM, HPE, ORACLE, Lenovo, Hitachi Data Systems, Huawei czy Fujitsu. Każdy z nich zapewnia krótki czas odpowiedzi na żądania aplikacji mobilnych, analizuje w czasie rzeczywistym i chroni duże ilości danych.

Obszar sieci jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania nowoczesnego biznesu.
Bez odpowiedniego połączenia infrastruktury, jej monitorowania, śledzenia ruchu wewnątrz sieci, jesteśmy narażeni na wiele ryzyk związanych z bezpieczeństwem oraz ciągłością funkcjonowania naszego biznesu.
Nasi inżynierowie pomogą Państwu w wielu kwestiach, począwszy od zaprojektowania po przez integrację z istniejącymi zasobami oraz wskażą jak monitorować i dbać o bezpieczeństwo sieci.

Cloudware Polska to solidna wiedza i doświadczenie inżynierów współpracujących z wieloma czołowymi dostawcami rozwiązań sieciowych.
Jesteśmy partnerem takich dostawców jak Checkpoint, Palo Alto Networks, Fortinet, Cisco, Juniper, PulseSecure, IBM, HP, Lenovo.
Dzięki znajomości technologii chmurowych i wirtualizacji, bardzo dobrze rozumiemy potrzeby naszych klientów również w zakresie wirtualizacji sieci (Software Define Network).

Dwie najbardziej popularne technologie systemów magazynowania to składowanie na poziomie plików i przechowywanie na poziomie bloków. Składowanie na poziomie plików jest wykorzystywane i wdrażane w rozwiązaniach typu Network Attached Storage (NAS) lub tzw. Storage Filers. Przechowywanie na poziomie bloku natomiast dotyczy rozwiązań typu Storage Area Network (SAN), tj. typowych macierzy blokowych. Trzecim, obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem dedykowanym do przechowywania plików jest rozwiązanie obiektowe. W takich technologiach każdy plik otrzymuje indywidualne parametry w postaci tzw. Metadanych. Opisane informacje udostępniane są następnie systemom zewnętrznym za pomocą unikalnego znacznika.

Oferta Cloudware Polska obejmuje produkty i systemy wszystkich typów. Informacje o konkretnych producentach zamieszczamy w rozdziale przedstawiającym nasz zakres partnerstwa.

Przechowywanie plikowe

Ta technologia składowania jest najczęściej stosowana w systemach pamięci masowej, która wykorzystuje dyski twarde systemów NAS oraz rozwiązań typu Filer. W przypadku magazynowania na poziomie plików, dysk pamięci jest skonfigurowany tak, aby udostępniać dane przy pomocy protokołów np. NFS czy SMB / CIF. Pliki są przechowywane i udostępniane w skali makro.

 • Składowanie na poziomie plików jest proste w obsłudze i implementacji
 • Struktura danych obejmuje pliki i foldery, a widoczność jest taka sama zarówno dla użytkowników uzyskujących dostęp, jak i dla samego systemu, który je przechowuje
 • Ten poziom przechowywania jest stosunkowo niedrogi w stosunku do swojego odpowiednika – magazynowania blokowego
 • Systemy typu NAS uzależnione są bezpośrednio od poziomu, w jakim przechowują dane
 • Magazynowanie plikowe umożliwia również zarządzanie uprawnieniami i dostępem, co ułatwia na integrację z innych systemami Klienta
 • Scale Out NAS (jeden z typów przechowywania na poziomie plików) zawiera rozproszony system plików. Można go skalować w ramach jednego wolumenu z pojedynczą przestrzenią nazw namespace pomiędzy wieloma węzłami
 • Systemy Scale Out mogą przechowywać wiele petabajtów danych w tym samym czasie, obsługując tysiące klientów. Podczas skalowania pojemności w górę, skalowana jest również wydajność całego systemu

Przechowywanie blokowe

W tym poziomie składowania blokowego tworzone są surowe woluminy składowania i każdy powstały blok może być kontrolowany jako pojedynczy dysk twardy. Blokami tymi zarządza się poprzez systemy operacyjne Klientów (są one uruchomione na sprzęcie serwerowym muszą być wyposażone w odpowiednie adaptery oraz podłączone do sieci typu SAN lub bezpośrednio (DAS)). Każdy blok może podlegać indywidualnemu formatowaniu w wymaganym systemie plików.

Rozwiązania serwerowe i sieciowe

W Cloudware Polska podchodzimy elastycznie i z rozsądkiem do infrastruktury IT. Dobieramy i proponujemy taką warstwę sprzętową, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom firmy.

Nasze usługi w zakresie infrastruktury IT to:

 • Kompleksowe rozwiązania serwerowe i sieciowe
 • Wdrożenie wszystkich oczekiwanych przez Klienta funkcjonalności
 • Minimalizacja kosztów budowy infrastruktury
 • Możliwość tworzenia klastrów o bardzo wysokiej wydajności
 • Najnowocześniejsze technologie przechowywania i archiwizacji danych

Serwery

Dobieramy serwery, które zapewniają bezpieczeństwo danych, ciągłość działania, szybkość, niskie koszty utrzymania, wydajność operacyjną oraz skalowalność. Korzystamy z rozwiązań: IBM, HPE, ORACLE, Lenovo, Hitachi Data Systems, Huawei czy Fujitsu.

Systemy przechowywania danych

Oferta Cloudware Polska obejmuje produkty i systemy wszystkich typów:

 • Składowanie na poziomie plików
 • Przechowywanie na poziomie bloku
 • Rozwiązanie obiektowe – indywidualny znacznik dla każdego pliku
NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne