5 grudnia br. o godzinie 10:30 uczniowie szkół podstawowych z całej Polski oraz z Litwy, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej “Code & Share. Programuj z klasą” podejmą próbę ustanowienia Rekordu Guinnessa w programowaniu. Do ścisłego finału zostały zakwalifikowane 52 szkoły, łącznie z 26 miast. To pierwsza tego typu akcja w Polsce, której organizatorem jest Fundacja ArchitectsPL. Cloudware jest partnerem tego wydarzenia.

15 listopada zakończono etap przyjmowania zgłoszeń do uczestnictwa w akcji “Code & Share. Programuj z klasą”. Zakwalifikowanych zostało 51 szkół z Polski oraz 1 z Litwy (lista szkół dostępna w załączniku). 5 grudnia równo o godzinie 10:30 uczniowie rozpoczną lekcję programowania z wykorzystaniem programu SCRATCH. Z racji na zamiar ustanowienia rekordu Guinnessa akcja odbywać się będzie z zachowaniem zasad, zgodnymi z regulaminem Guinness World Records, nad którym czuwać będzie niezależny audytor, firma Grant Thornton.

Wydarzenie poprzedzi konferencja prasowa, która rozpocznie się o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej przy ul. Obrzeżnej 12a w Warszawie. Akcja ustanawiania rekordu Guinnessa będzie relacjonowana na żywo na portalu Facebook na kanale fanpage organizatora: www.facebook.com/ArchitectsPL/.

Agenda spotkania:

9:00-9:10 – „Code & Share. Programuj z klasą”, Sebastian Grabowski – Prezes Fundacji ArchitectsPL
9:10-9:20 – „Kompetencje cyfrowe a rozwój zawodowy młodzieży” – Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
9:20-9:30 – „Nauka programowania w szkołach – czy jest to wyzwanie dla kadry pedagogicznej?” – Ryszard Jedliński, Rafał Kaliński, Przedstawiciele szkoły podstawowej
9:30-9:40 – „Wsparcie szkół w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych przez jednostki samorządowe” – Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz, Przedstawiciel samorządu
9:40-9:50 – „Kompetencje cyfrowe w biznesie” – Przedstawiciele Sponsorów Akcji
9:50-10:00 – Sesja pytań i odpowiedzi (zakończenie konferencji prasowej)
10:00-10:15 – Spotkanie z uczestnikami
10:30-11:15 – Lekcja programowania w ramach ustanawiania Rekordu Guinnessa oraz lekcja programowania dla uczniów 3 klasy szkoły podstawowej prowadzona przez przedstawiciela UKE – możliwość uczestnictwa mediów w lekcji

Współorganizatorami akcji są: Fundacja Szkolna oraz Miasta: Warszawa, Gdańsk, Płock, Lublin, Poznań, Siemiatycze a także Gmina Rozogi. Akcja wspierana jest przez instytucje publiczne: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Szerokie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Polsce, Fundację Orange oraz Warsaw Eagles. Patronem medialnym akcji jest Telewizja Polska S.A. oraz ISB News.

O Fundacji ArchitectsPL
Fundacja ArchitectsPL została założona w roku 2013. Od samego początku fundamentem działania fundacji było kreowanie inicjatyw społecznych rozwijających polskie społeczeństwo oraz dbanie o transparentność życia publicznego. Obecnie członkowie ArchitectsPL skupiają się wokół idei otwartości, dobra wspólnego i promocji technologii w tworzeniu jutra. Ich głównym przesłaniem jest wspieranie inicjatyw na rzecz otwartego społeczeństwa żyjącego w inteligentnych miastach. Chcą edukować i tworzyć nowe wartości społeczne, podnosić świadomość technologiczną zwiększając zaangażowanie obywateli – „architektów społecznych” – w działania na rzecz otwartości, innowacji oraz pokonywania barier społecznych w ich codziennym życiu. Dają wiedzę i narzędzia do budowy lepszej przyszłości, dzięki czemu każdy obywatel może stać się urbanistą przestrzeni publicznej XXI wieku.

Więcej informacji na:
http://architectspl.com/
www.facebook.com/ArchitectsPL/