Profil
Podstawowe dane
Nasz zespół
Partnerstwo
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE
Aktualności

Artur Waś – Prezes Zarządu

Magdalena Waś – Dyrektor Generalny

Sylwia Wcisło – Starszy Specjalista ds. Rekrutacji / Kierownik Zespołu Rekrutacyjnego

Grzegorz Gołda – Kierownik Zespołu Sprzedaży

Paweł Kowalski – Dyrektor ds. Przedsprzedaży

Magdalena Kobylińska – Specjalista ds. Marketingu

Marcin Sztanderski – Dyrektor ds. Wdrożeń

Profil
Podstawowe dane
Nasz zespół
Partnerstwo
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE
Aktualności