Profil
Podstawowe dane
Nasz zespół
Partnerstwo
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE
Aktualności

Dane

Cloudware Polska Sp. z o.o.
Siedziba Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
Data założenia 2010.10.01
Forma prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
Audytor CSWP Audyt Sp z o. o. sp.k., ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa
NIP  7010244049
REGON  142484723
KRS  0000360267

Profil
Podstawowe dane
Nasz zespół
Partnerstwo
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W BIZNESIE
Aktualności