Magdalena Waś – dyrektor Zarządzająca Cloudware Polska jako przedstawiciel branży cyfrowej podczas spotkania w Komisji Europejskiej.

W dniach 24- 25.04 Cloudware Polska na zaproszenie Komisji Europejskiej weźmie udział w wizycie studyjnej firm branży cyfrowej u pierwszego wiceprzewodniczącego KE – F. Timmermansa oraz komisarz E. Bieńkowskiej. Jako członek grupy przedsiębiorców należących do konfederacji Lewiatan, będziemy uczestniczyć w dyskusjach dotyczących m.in. cyberbezpieczeństwa, e-Privacy, Internetu Rzeczy (IoT) oraz rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

 Warto przypomnieć, że jednym z celów KE jest budowa jednolitego rynku cyfrowego, w którego budowie uczestniczą polskie przedsiębiorstwa. W obliczu stale postępujących przemian technologicznych, wpływających na społeczeństwa i gospodarki, Komisja stawia przed sobą wyzwanie stworzenia odpowiedniego otoczenia prawnego, sprzyjającego rozwojowi firm. Chodzi o wzmacnianie ich potencjału, danie możliwości bezpiecznego przetwarzania danych oraz budowanie zaufania do nowych technologii.