Już po raz szósty w jednym dniu, w jednym miejscu, pod wspólnym hasłem „HORYZONTY BANKOWOŚCI 2017”, odbyły się spotkania i konferencje. Udział w nich wzięli główni przedstawiciele sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych oraz środowisk naukowych. Rangi wydarzeniu nadały obchodzone w tym roku jubileusze 25-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Ćwierćwiecze świętuje również „Miesięcznik Finansowy BANK” – najważniejsze pismo środowiska bankowego. Cloudware po raz drugi współtworzyło to wydarzenie jako Partner.