NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne

Oferta Cloudware to nie tylko oprogramowanie i sprzęt „z pudełka”, ale doskonale zintegrowane platformy wzbogacone o pakiet dostosowanych usług. Wiele gotowych rozwiązań dostarczamy Klientom w modelu usługowym. Szerokie kompetencje naszych specjalistów sprawiają, że proponowane rozwiązania idealnie odpowiadają aktualnym potrzebom użytkowników. Nasi usługobiorcy zyskują wygodne do zarządzania platformy dla zespołów informatycznych. Skupiamy się na problemach biznesowych, ponieważ tego właśnie wymaga współczesny rynek.

W odróżnieniu od naszej konkurencji zapewniamy rozwiązania dedykowane, unikalne, szyte na miarę. Bazujemy przy tym na dużym doświadczeniu naszych zespołów, gromadzonym podczas realizacji wielu projektów.

Realizując projekty korzystamy z technologii zarówno komercyjnych, jak i otwartych. Integrujemy dobrze znane produkty oraz ich odpowiedniki, wywodzące się ze społeczności Open Source. Ich umiejętne połączenie daje w efekcie gotowe rozwiązania biznesowe.

Wybierając usługową ofertę Cloudware as a Service, Klient zyskuje między innymi:

 • Gotowe rozwiązanie z atrakcyjnymi parametrami SLA Konsultacje w pełnym zakresie, dotyczące różnych technologii – nie tylko zamówionej
 • Wsparcie dedykowanego inżyniera oraz kierownika projektu
 • Dodatkowe usługi wszystkich linii wsparcia
 • Rozwiązanie dedykowane, zgodne z wymaganiami Zamawiającego

Mimo zróżnicowania technologicznego platform Cloud Computing, ich cel jest zawsze taki sam. Użytkownicy biznesowi zyskują dostęp do zautomatyzowanego, łatwego do rozliczania i w pełni samoobsługowego rozwiązania.

Do niedawna podstawowym modelem prywatnych i hybrydowych „chmur” była usługa zamiast infrastruktury. Zazwyczaj takie rozwiązania świetnie sprawdzały się w świeżych środowiskach, gdzie brakowało możliwych do zaadaptowania platform. Wprawdzie wdrażane w ten sposób platformy mają dość prostą architekturę, ale także mocno ograniczoną funkcjonalność. Z tego względu dla firm klasy Enterprise okazują się niewystarczające.

Rozwiązania IaaS w ofercie Cloudware idą o krok dalej. Bazując na zrealizowanych projektach wykorzystujemy najcenniejsze funkcjonalności produktów otwartych oraz komercyjnych i tworzymy z nich jedno rozwiązanie.

Tym samym wykorzystujemy efektywnie wszystkie zasoby Klienta, a nie tylko te wybrane, które wspiera dana technologia. Integrujemy w jedno rozwiązanie wiele wirtualizatorów, zasobów dyskowych, sieci. Nasza platforma to już nie tylko VMWare, KVM i przechowywanie blokowe. Łączymy ze sobą tak unikalne technologie, jak IBM PowerVM, RedHat Enterprise Virtualization, VMWare NSX, Nuage Networks, SAN Volume Controller z technologiami otwartymi, jak KVM, Xen Server, Open DayLight, Ceph, OpenStack Swift czy Eucalyptus.

Przedstawiamy genialną technologię przechowywania i przetwarzania danych w chmurze prywatnej z wykorzystaniem Openstack Swift, Elasticsearch, Cloudware Cloudfiles. Technologia dedykowana była dla instytucji gromadzących ogromne ilości danych: bibliotek, ministerstw, archiwów danych, muzeów, sądów, domów aukcyjnych, urzędów, ośrodków geodezyjnych, ośrodków medycznych, edukacyjnych itp. Do przechowywania, przetwarzania i wyszukiwania tak wielkiej bazy informacji  niezbędne jest rozwiązanie skalowalne, wydajne i łatwe w obsłudze. W naszych produktach stosujemy technologie, które sprawdziły się w takich właśnie wielkich projektach w Polsce i na świecie. Wykorzystanie otwartego oprogramowania pozwala nie tylko zaoszczędzić pieniądze, lecz także gwarantuje jakość i bezpieczeństwo kodu. Co więcej: wykorzystanie otwartego oprogramowania nie musi oznaczać braku wsparcia technicznego, a jego wybór pozostawiamy Klientowi. Rozwiązania budowane przez Cloudware Polska pozwalają na przechowywanie milionów dokumentów o łącznej pojemności rzędu petabajtów danych. Dane te przechowywane są w rozproszonym środowisku, składającym się z wielu lokalizacji (standardowo: podstawowej i zapasowej). Nasze platformy można elastycznie rozbudowywać, bez konieczności przerywania pracy aplikacji.

Wykorzystanie Elasticsearch nie tylko zachowuje metadane zapisanych plików, ale również daje dostęp do wyszukiwania pełno tekstowego. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest elastyczność schematu danych, a także mnogość ich typów. Silnik Elasticsearch może zapisywać dane lokalizacyjne i przeszukiwać bazy w oparciu o te dane.

Dedykowane oprogramowanie Cloudware Cloudfiles pozwala na przyjmowanie, udostępnianie i przetwarzanie dużej ilości plików. Oprogramowanie to integruje się zarówno z Openstack Swift, jak i Elasticsearch oraz relacyjnymi bazami danych.

System workerów pozwala kolejkować zadania, a tym samym jest w stanie przetworzyć zarówno pojedyncze duże pliki, jak i dużą ilość plików jednocześnie. Jest przy tym skalowalny i odporny na awarię pojedynczego elementu.

Przechowywanie danych

Skalowalne i odporne na awarie środowisko przechowywania danych można uzyskać między innymi dzięki  zastosowaniu obiektowego przechowywania plików. Do takich rozwiązań należy oprogramowanie Swift, stanowiące część projektu Openstack. Projekt Openstack jest wolnym oprogramowaniem, używanym do tworzenia chmur obliczeniowych w modelu IaaS. Powstał on w 2010 roku z połączenia komponentu obliczeniowego Nova amerykańskiej rządowej agencji NASA oraz komponentu obiektowego przechowywania plików Swift firmy Rackspace. Oprogramowanie Swift pozwala na budowę skalowalnych, wysokodostępnych i wydajnych systemów Object Store (obiektowego przechowywania danych).

Zastosowanie obiektowego systemu przechowywana danych ma wiele zalet:

 • Możliwość wykorzystania tanich serwerów z dyskami do przechowywania danych (zamiast drogich macierzy dyskowych – które również można zastosować)
 • Możliwość łatwej rozbudowy pojemności bez przerywania pracy systemu
 • Wysoka dostępność zasobów
 • Odporność na awarie – dzięki systemowi wielu kopii i automatycznej kontroli poprawności przechowywanego pliku (w oparciu o funkcję skrótu)
 • Możliwość łatwej rozbudowy o wybrane funkcje przetwarzania pliku (np. kontrolę antywirusową czy też określanie palety barw dla zapisywanego pliku obrazu)

Wyszukiwanie metadanych

Korzystając z oprogramowania Elasticsearch jesteśmy w stanie przechowywać dużą ilość danych (np. metadane plików), a równocześnie mamy możliwość pełno tekstowego przeszukiwania tych danych.

Elasticsearch jest silnikiem wyszukiwania opartym na Apache Lucene. Stwarza on warunki do  budowy rozproszonej bazy danych dokumentów. Elasticsearch może pracować jako pojedyncza instancja, ale jako wysoce dostępne, skalowalne, odporne na awarie rozwiązanie, może pracować także w systemie wielu połączonych instancji. W takim rozproszonym rozwiązaniu nie nastręczy tu trudności np. skalowanie horyzontalne.

Przetwarzanie plików

Nasze autorskie rozwiązanie Cloudware Cloudfiles pozwala na jednoczesne przetwarzanie dużej ilości plików. Stanowi interfejs zarówno do systemu blokowego przechowywania plików, jak i baz danych.

Rdzeń aplikacji odpowiedzialny jest za przetwarzanie plików zgodnie z zadanymi regułami. Może to być rozpakowywanie plików, przetwarzanie metadanych zapisanych np. w plikach xml, wyliczanie wielkości plików czy też analiza ich zawartości.

Poszczególne prace aplikacja wykonuje asynchronicznie wysyłając zadania na szynę danych, skąd odbierają je pojedyncze „workery”. Taka architektura pozwala dużą skalowalność i odporność na awarie. Zwłaszcza skalowalność jest niezwykle istotna podczas przetwarzania plików o dużym rozmiarze.

Dzięki platformom wirtualizacji sieci oraz usług sieciowych oferta naszych rozwiązań do budowy platform Cloud Computing jest jeszcze bogatsza. Obecnie jest to jeszcze technologia nowa i traktowana przez duże firmy z pewną dozą ostrożności. Jednakże my już jesteśmy gotowi na wyzwania i potrafimy wdrażać je z korzyścią dla naszych Klientów.

Software Defined Networking (SDN)

Technologia SDN (Software-Defined Networking) pozwala na łatwe rozszerzenia sieci lokalnej o połączone w pule i zautomatyzowane zasoby wirtualne w chmurze, przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Pozwala to optymalnie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę sieci fizycznej i zwiększać sprawność działania oraz elastyczność za pomocą scentralizowanej kontroli. Innowacyjne usługi sieciowe to także optymalizacja obciążeń biznesowych o znaczeniu krytycznym.

Działy IT przedsiębiorstw są obecnie wręcz przeciążone nowymi technologiami (konsumeryzacja IT, model BYOD i wirtualizacja aplikacji to zaledwie kilka z nich). Dostawcy wręcz prześcigają się w oferowaniu coraz to innych rozwiązań. Z tego względu jednak informatycy w przedsiębiorstwach muszą znajdować sposoby na to, by zapewnić elastyczność i wydajność bez zwiększania nakładów pracy. Aby nasi Klienci podołali takim wyzwaniom, stawiamy w Cloudware Polska na rozwiązania dedykowane. Ułatwiamy firmom konstruowanie rozwiązań na bazie SDN przy zachowaniu niskich kosztów. Korzystamy także z innych zalet technologii SDN, takich jak automatyzacja i  wsparcie całego procesu świadczenia usług. Takie podejście sprawia, że sieci SDN rozwiązują realne problemy przedsiębiorstw  i umożliwiają tworzenie zupełnie nowych, zaawansowanych usług.

Budując nasze platformy bazujemy na technologiach otwartych, takich jak OpenDaylight czy OpenStack. Czerpiemy to co najlepsze również z technologii komercyjnych, m.in. VMWare NSX czy Nuage Virtualized Platform Services.

Network Function Virtualization (NFV)

Tak jak powszechne wykorzystanie protokołu IP było niewątpliwie rewolucją w świecie informatyki, tak NFV to rewolucja w świecie telekomunikacyjnym. Do tej pory na rynku dominowały rozwiązania typu standalone. Klasyczny dostawca proponował szczelnie opakowany produkt, które był niezbędny do prawidłowego uruchomienia danej usługi. Dzisiaj – dzięki technologii SDN/NFV – rezygnuje się powoli z gotowych rozwiązań. Zamiast tego rozdziela się je na warstwy. Coraz częściej wykorzystuje się klasyczne serwery x86, a w nich wirtualizuje wszelkie funkcje oraz usługi. Zastosowanie takiej architektury znacznie obniża koszty zakupu sprzętu i licencji.

Koncepcja architektoniczna jaką jest Network Function Virtualization to technologia pozycjonowana poziom wyżej od technologii SDN. NFV oferuje nowy sposób projektowania i wdrażania usług sieciowych, a także zarządzania nimi. Rozdziela funkcje sieciowe, takie jak translacja adresów sieciowych (NAT), firewall, wykrywanie włamań, usługi nazw domen (DNS) i buforowanie, aby zastąpić gotowe urządzenia sprzętowe i umożliwić im działanie w warstwie oprogramowania.

NFV jest przeznaczony do konsolidacji i dostarczania składników sieci, które są niezbędne do wspierania w pełni wirtualnej infrastruktury. Należą do nich m.in.: wirtualne serwery, pamięć masowa, a nawet inne sieci. Omawiana technologia wykorzystuje standardowe technologie wirtualizacji IT działające w modelach usługowych wysokowolumenowych, przełącznikach i urządzeniach pamięci masowej, a tym samym efektywnie wirtualizuje funkcje sieciowe. Proces wirtualizacji ma praktyczne zastosowanie w dowolnej warstwie przetwarzania data plane lub control plane, zarówno w sieciach przewodowych, jak i bezprzewodowych. Zastosowanie takiej architektury znacznie obniża koszty zakupu sprzętu i licencji.

Cloudware as a Service

Oferta Cloudware to nie tylko oprogramowanie i sprzęt „z pudełka”, ale także w pełni zintegrowane platformy, wzbogacone o pakiet przystosowanych do nich usług. Wiele gotowych rozwiązań dostarczamy Klientom w modelu usługowym – to wygodne do zarządzania platformy dla zespołów informatycznych. Zgodnie z oczekiwaniami skupiamy się na problemach biznesowych. Zapewniamy rozwiązania dedykowane, unikalne, szyte na miarę. Realizując projekty korzystamy z technologii zarówno komercyjnych, jak i otwartych.

Usługowa oferta Cloudware as a Service oznacza:

 • Gotowe rozwiązanie z atrakcyjnymi parametrami SLA
 • Konsultacje w pełnym zakresie, dotyczące różnych technologii – nie tylko zamówionej
 • Wsparcie dedykowanego inżyniera oraz kierownika projektu
 • Dodatkowe usługi wszystkich linii wsparcia
 • Rozwiązanie zgodne z wymaganiami Klienta
 • Multiplatform Infrastructure as a Service – Integrujemy w jedno rozwiązanie wiele wirtualizatorów, zasobów dyskowych, sieci. Bazując na zrealizowanych już projektach wykorzystujemy najcenniejsze funkcjonalności produktów otwartych oraz komercyjnych i tworzymy z nich jedno funkcjonalne rozwiązanie.
 • Openstack Object Storage Solutions – Oferujemy narzędzie do przechowywania petabajtów danych w chmurze prywatnej z wykorzystaniem Openstack Swift, Elasticsearch, Cloudware Cloudfiles (autorska aplikacja wzorowana na Object Storage). Technologię tę rekomendujemy instytucjom gromadzącym ogromne ilości danych: bibliotekom, ministerstwom, archiwom danych, muzeom, sądom, domom aukcyjnym, urzędom, ośrodkom geodezyjnym, ośrodkom medycznym, edukacyjnym itp.
 • Rozwiązania SDN/NFVDzięki platformom wirtualizacji sieci (SDN) oraz usług sieciowych (NFV) oferta naszych rozwiązań do budowy platform Cloud Computing jest jeszcze bogatsza. Obecnie technologia ta – jako nowa – bywa traktowana przez duże firmy z pewną dozą ostrożności. Jednakże my już jesteśmy gotowi na takie wyzwania i potrafimy wdrażać je z korzyścią dla naszych Klientów.
NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne