NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne

Instytucje administracji lokalnej, organizatorzy imprez masowych czy służby porządkowe muszą dostosowywać swoje działania do szybko zmieniających się zagrożeń i wdrożać odpowiednie procedury reakcji w przypadku sytuacji kryzysowych. Dlatego w Cloudware Polska wspieramy Klientów także w tym zakresie – wzbogacając usługi monitoringu o systemy inteligentnej analizy obrazu. Proponujemy również rozwiązania do analizy operacyjnej.

Dzięki rozwiązaniom do analizy operacyjnej Firmy i Instytucje zyskują:

 • Scentralizowaną platformę do rejestracji zdarzeń z różnych źródeł (wideo, czujniki) oraz monitorowania zasobów i zgłaszania incydentów
 • Zintegrowaną wizualizację danych
 • Ustandaryzowane i interaktywne procedury standardowe, uwzględniające zależności pomiędzy różnymi jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Zaawansowane analizy, obejmujące m.in. korelacje zdarzeń i geolokalizację zagrożeń
 • Dodatkowe kanały komunikacji z obywatelami

Zapewnienie bezpieczeństwa kibicom podczas meczów piłki nożnej stanowi nie tylko wymóg UEFA i FIFA, ale przede wszystkim obowiązek wynikający z zasad organizacji imprez masowych. I choć obecnie wiele stadionów wyposażonych jest w instalacje CCTV oraz mobilne kamery dla agentów ochrony, to jednak analiza strumienia danych spoczywa często na barkach operatora.

W ramach oferty Cloudware Polska dostarczamy rozwiązanie automatycznej analizy wideo. Wbudowane, zaawansowane algorytmy nie tylko ułatwiają identyfikację osób, które otrzymały zakaz stadionowy, ale także wychwytywanie podejrzanych wzorców zachowania (takich jak intensywne rozglądanie się w kierunku kamer). Klienci mogą także skutecznie skorelować działania operatorów z instytucjami porządku publicznego. Na reakcję wystarczy ułamek sekundy.

Numer 112 jest najlepszym dowodem na to, jak wiele można zyskać dzięki korelacji działań Policji, Straży pożarnej i Pogotowia Ratunkowego. Związane z nim procedury stanowią istotny element działań tych służb, umożliwiając odpowiednie reagowanie na zgłoszenia obywateli. Warto jednak zadać sobie pytanie, w jaki sposób podobne metody można zastosować, aby dbać o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli w skali miejscowości i całego kraju? Szczególnie w świecie Internetu Rzeczy, w którym dysponujemy różnego rodzaju czujnikami i sterownikami oraz portalami społecznościowymi.

W Cloudware Polska proponujemy wdrożenie rozwiązań, które z jednej strony usystematyzują procedury postępowania dla różnych grup, a z drugiej – pozwolą na proaktywne zbieranie danych na temat ruchu drogowego, wskazań rzek i cieków wodnych oraz komentarzy społeczności internetowej. Ta technologia pozwala uczynić codzienne życie bezpieczniejszym i lepszym.

Analiza operacyjna i wideo

W Cloudware Polska wspieramy instytucje administracji lokalnej, organizatorów imprez masowych i służby porządkowe. Oferujemy systemy inteligentnej analizy obrazu oraz analizy operacyjnej. Wdrażamy rozwiązania, które systematyzują procedury postępowania dla różnych grup, a także pozwalają na proaktywne zbieranie danych na temat ruchu drogowego, wskazań rzek i cieków wodnych oraz komentarzy społeczności internetowej.

Rozwiązania do analizy operacyjnej zapewniają:

 • Scentralizowaną platformę do rejestracji zdarzeń z różnych źródeł (wideo, czujniki) oraz monitorowania zasobów i zgłaszania incydentów
 • Zintegrowaną wizualizację danych
 • Ustandaryzowane i interaktywne procedury standardowe, uwzględniające zależności pomiędzy różnymi jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Zaawansowane analizy, obejmujące m.in. korelacje zdarzeń i geolokalizację zagrożeń
 • Dodatkowe kanały komunikacji z obywatelami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na stadionach (automatyczna analiza wideo) – Dostarczamy rozwiązanie automatycznej analizy wideo. Zaawansowane algorytmy nie tylko ułatwiają identyfikację osób, które otrzymały zakaz stadionowy, ale także wychwytywanie podejrzanych wzorców zachowania. Pozwalają także skutecznie skorelować działania operatorów z instytucjami porządku publicznego.
 • Zarządzanie kryzysowe – W Cloudware Polska proponujemy wdrożenie rozwiązań, które z jednej strony usystematyzują procedury postępowania dla różnych instytucji, a z drugiej – pozwolą na proaktywne zbieranie danych na temat ruchu drogowego, wskazań rzek i cieków wodnych oraz komentarzy społeczności internetowej. Ta technologia czyni codzienne życie bezpieczniejszym i lepszym.
NEXT VISION ONE
Cloudware Data Center Manager
Cloudware as a Service
Monitorowanie usług biznesowych
Zarządzanie informacją
Analiza operacyjna i wideo
Rozwiązania serwerowe i sieciowe
Pamięci masowe i archiwizacja
Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Centra Przetwarzania Danych
Body Leasing i rekrutacja na etat
Szkolenia techniczne