Międzynarodowe certyfikaty ISO

W 2020 r. Cloudware Polska wdrożyło system zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji w oparciu o normy ISO 9001 oraz ISO 27001.

 

Posiadamy dwa certyfikaty, poświadczające jakość wdrożonych przez nas norm:

ISO 9001:2015 Zarządzanie Jakością

ISO/IEC 27001 Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

które razem tworzą
Zintegrowany System Zarządzania Jakością.

Pracujemy według najwyższych standardów i nie zatrzymujemy się!
Dziękujemy za zaufanie!